Kanak AS | Ensjøveien 6B, 0655 Oslo | kjetil@kanak.no | +47 93245623

Home Ansatte Referanser Produkter og tjenester Kontakt

Fra 1.4.2016 er Kjetil Ingeberg ansatt som Director i Pöyry Management Consulting. Arbeidsområdene er i stor grad de samme, men nå innenfor et stort, internasjonalt nettverk. Han kan kontaktes på kjetil.ingeberg(at)poyry.com, eller på mobil som er uendret.


Kanak AS tilbyr konsulent- og rådgivningsvirksomhet på energiområdet. Kjetil Ingeberg er eier og daglig leder.

Vi jobber særlig med:

Dokumenter for nedlasting